Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Το GX GSM είναι ένα αξεσουάρ GPS μόντεμ & για τη σειρά προϊόντων παρακολούθησης GX. Το GX GSM είναι ένα κινητό μόντεμ και παρέχει Internet κινητής τηλεφωνίας για το σύστημα, και σύνδεση στην πύλη VRM Portal. Λειτουργεί σε δίκτυα 2G και 3G.

Περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο δέκτη GPS. Όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική κεραία GPS, το σύστημα μπορεί να εντοπιστεί καθώς και το γεωγραφικό πλέγμα στην πύλη VRM. 

Σημειώστε ότι πολλοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών βρίσκονται στη διαδικασία τερματισμού των δικτύων 3G. Φροντίστε επίσης να λάβετε υπόψη το προϊόν αντικατάστασης, το GX LTE 4G


Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου