Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

A powerful, waterproof and intelligent battery charger with a 7-stage adaptive charge algorithm, suitable for a wide range of battery types and chemistries featuring a dedicated Lithium-ion charge algorithm.

The wide range universal input voltage adds flexibility to the installation, the charger will maintain its full output power no matter where it is located in the world.

The IP65 rating makes this charger especially suitable for marine, mobile, and industrial applications and it can withstand the rigors of an adverse environment: heat, humidity and salt air.

Both models are available in two versions:

  • 3 full rated outputs
  • 1 full rated output together with an isolated 3A trickle charge output for a starter battery
μοντέλα: 12V/70A & 24V/35A

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου