Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

VE.Direct TX digital output cable

Εξαρτήματα

The VE.Direct TX digital output cable must be used in combination with the BlueSolar MPPT 75/15 or the MPPT 100/15.

This cable is designed for lighting applications in solar energy systems. (more applications will follow later).
Energy consumption can be significantly reduced by the ability to dim lighting when needed.
Lower power consumption will reduce the overall system cost. Also, the availability of the lighting will increase, even in case of a partially charged battery in low sun.
The cable connects the TX output of the VE.Direct connector of an MPPT 75/15 or 100/15 with the PWM dimmer input of the LED driver.
The MPPT charge controller must have a software version 1:15 or higher.
A MPPT charge controller with an older software version can be updated for this.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία