Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Καλώδιο τηλεχειρισμού on-off VE.Direct μη αντιστροφής
Αυτό το καλώδιο προορίζεται για έλεγχο on/off ηλιακών φορτιστών BlueSolar MPPT με μια διασύνδεση VE.Direct. Για παράδειγμα, εγκατάσταση συσκευών MPPT σε συνδυασμό με ένα VE.Bus BMS. Η συσκευή MPPT θα ενεργοποιείται όταν το σήμα πηγής στο καλώδιο μεταβαίνει σε υψηλή κατάσταση. Θα απενεργοποιείται όταν το σήμα πηγής μεταβαίνει σε χαμηλή κατάσταση ή γίνεται "free floating" (πλευστό).

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου