Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

VE.Direct non inverting remote on-off cable

Εξαρτήματα
This cable is intended for on/off control of BlueSolar MPPT solar chargers with a VE.Direct interface. For example installing MPPTs in combination with a VE.Bus BMS.
The MPPT will be switched on when the source signal on the cable turns high. It will be switched off when the source signal turns low or becomes free floating.
Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία