δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

VE.Direct καλώδιο απομακρυσμένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που δεν είναι μετατροπέας

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο αυτό για να ελέγχετε απομακρυσμένα τα μοντέλα μονάδας ελέγχου φόρτισης BlueSolar και SmartSolar MPPT.

Παρακαλούμε να μη ξεχάστε, ότι τα μεγάλα μοντέλα SmartSolar έχουν ενσωματωμένο τερματικό Απομακρυσμένης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, λόγω αυτού δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο σε αυτά τα προϊόντα.

Η συσκευή φορτιστής θα ενεργοποιείται όταν το σήμα στο καλώδιο είναι υψηλό. Η συσκευή φορτιστής θα απενεργοποιείται όταν το σήμα πηγής μειωθεί ή αφεθεί σε ελεύθερη θέση.

Σημείο σύνδεσης VE.Direct όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο αυτό, όπως η σύνδεση GX device ή σύνδεση κλειδαριά ασφαλείας VE.Direct Smart Bluetooth πάνω την συσκευή φόρτισης BlueSolar δεν θα χρησιμοποιούνται.


Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου