Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

VE.Can to NMEA2000 micro-C male cable

Εξαρτήματα

Use this cable to connect a Victron product with a VE.Can port to a NMEA2000 network.

More information in the NMEA2000 & MFD integration guide.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία