Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Αρσενικό καλώδιο VE.Can προς NMEA2000 micro-C
Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε ένα προϊόν Victron με μια θύρα VE.Can σε ένα δίκτυο NMEA2000. Περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό NMEA2000 & MFD integration guide (Οδηγός ενσωμάτωσης NMEA2000 & MFD).

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου