Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Καλώδιο BMS VE.CAN προς δίαυλο CAN
Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε μια μπαταρία που υποστηρίζει δίαυλο CAN, όχι από τη Victron, σε ένα σύστημα Victron. Υπάρχουν δύο τύποι, A και B. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για λεπτομέρειες σχετικά με ποιο καλώδιο πρέπει να χρησιμοποιήσετε για ποια μάρκα μπαταριών.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου