Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Καλώδιο BMS VE.CAN προς δίαυλο CAN
Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε μια μπαταρία που υποστηρίζει δίαυλο CAN, όχι από τη Victron, σε ένα σύστημα Victron. Υπάρχουν δύο τύποι, A και B. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για λεπτομέρειες σχετικά με ποιο καλώδιο πρέπει να χρησιμοποιήσετε για ποια μάρκα μπαταριών.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου