Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Καλώδιο επέκτασης USB με ορθή γωνία στη μία πλευρά
Ορισμένα από τα βύσματα USB στα καλώδιά μας είναι πολύ μεγάλου μήκους για να εφαρμόσουν στο κουτί επιτοίχιας τοποθέτησης με Color Control GX. Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο επέκτασης USB. Διατίθεται σε μήκος 0,3 m.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου