Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Καλώδιο τηλεχειρισμού on-off Skylla-i
Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε έναν Skylla-i σε ένα VE.Bus BMS. Το VE.Bus BMS τότε θα απενεργοποιεί τον φορτιστή Skylla-i όταν οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου