Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Επίγειο Καλώδιο Τροφοδοσίας

Καλώδια

• Αδιάβροχη μπαλαντέζα με βύσμα και πρίζα IP56
• Χυτό βύσμα και πρίζα
• Ενδεικτική λυχνία LED ισχύος
• Προστατευτικό καπάκι
• Ανοξείδωτη Πρίζα Διατίθεται σε: 15M 16A 25M 16A 15M 25A 25M 25A

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία