Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Καλώδιο τηλεχειρισμού on-off μη αντιστροφής

Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε τα ακόλουθα προϊόντα στο VE.Bus BMS:
- Skylla-TG, όλα τα μοντέλα
- Battery Protect, μοντέλα BP40i, BP60i και BP200i (όλα δεν κυκλοφορούν πλέον).

Το καλώδιο μετατρέπει τη λογική του οδηγού εξ αποστάσεως ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης από το VE.Bus BMS (κανονικά υψηλή κατάσταση, και ανοικτό κύκλωμα σε κατάσταση συναγερμού) στη λογική που χρειάζεται για τα παραπάνω προϊόντα: ενεργή σύνδεση σε χαμηλό επίπεδο για απενεργοποίηση.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου