δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Καλώδιο τηλεχειρισμού on-off μη αντιστροφής

Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε τα ακόλουθα προϊόντα στο VE.Bus BMS:
- Skylla-TG, όλα τα μοντέλα
- Battery Protect, μοντέλα BP40i, BP60i και BP200i (όλα δεν κυκλοφορούν πλέον).

Το καλώδιο μετατρέπει τη λογική του οδηγού εξ αποστάσεως ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης από το VE.Bus BMS (κανονικά υψηλή κατάσταση, και ανοικτό κύκλωμα σε κατάσταση συναγερμού) στη λογική που χρειάζεται για τα παραπάνω προϊόντα: ενεργή σύνδεση σε χαμηλό επίπεδο για απενεργοποίηση.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου