Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Καλώδιο τηλεχειρισμού on-off μη αντιστροφής

Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε τα ακόλουθα προϊόντα στο VE.Bus BMS:
- Skylla-TG, όλα τα μοντέλα
- Battery Protect, μοντέλα BP40i, BP60i και BP200i (όλα δεν κυκλοφορούν πλέον).

Το καλώδιο μετατρέπει τη λογική του οδηγού εξ αποστάσεως ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης από το VE.Bus BMS (κανονικά υψηλή κατάσταση, και ανοικτό κύκλωμα σε κατάσταση συναγερμού) στη λογική που χρειάζεται για τα παραπάνω προϊόντα: ενεργή σύνδεση σε χαμηλό επίπεδο για απενεργοποίηση.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου