Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Inverting remote on-off cable

Εξαρτήματα

Use this cable to connect the (discontinued) Phoenix Inverter 12/180, 24/180, 12/350 or 24/350 to a VE.Bus BMS or a BlueSolar MPPT Charger that features a load output:

  • VE.Bus BMS: the Inverter will be switched off when the batteries are empty
  • BlueSolar MPPT Charger: connecting an inverter directly on the load output of a BlueSolar MPPT Charger is not possible; the inverter needs to be connected to the battery. Then use this cable to switch the inverter on and off with the load output.
Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία