Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Η BatteryProtect αποσυνδέει την μπαταρία από τα μη απαραίτητα φορτία πριν αποφορτιστεί εντελώς (με κίνδυνο να υποστεί ζημιά) ή πριν η ισχύς της μειωθεί τόσο, ώστε να μην επαρκεί για την εκκίνηση του κινητήρα.

Το BatteryProtect είναι μια συσκευή μονής κατεύθυνσης. Μπορεί να χειριστεί μόνο ρεύμα σε μία κατεύθυνση, συνεπώς είτε ρεύμα σε φορτίο είτε ρεύμα από φορτιστή, αλλά όχι και τα δύο ρεύματα ταυτόχρονα. Εκτός από αυτό, το ρεύμα μπορεί να ρέει μόνο από τον ακροδέκτη Μπαταρίας στον ακροδέκτη Φόρτισης. Σε περίπτωση χρήσης με φορτίο, η μπαταρία συνδέεται στον ακροδέκτη μπαταρίας και σε περίπτωση χρήσης με φορτιστή, ο φορτιστής συνδέεται στον ακροδέκτη Μπαταρίας.

Λήψη Αρχείων

Victron online training

If you would like to know more about this product, we have an Online Training course available. Training includes a video, links to important reference resources, and an exam to test your knowledge. Successful completion is rewarded with a certificate. Online Training requires a free Victron Professional account.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου