Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Ο Διακόπτης Μπαταρίας Battery Switch ON/OFF 275A είναι κατάλληλος για συστήματα μπαταρίας έως 48 V. Διαθέτει μοναδικό εργονομικό και αισθητικό σχεδιασμό διακόπτη. Ο διακόπτης μπορεί να αφαιρεθεί για λόγους απομόνωσης ή ασφάλειας.

Ο Διακόπτης Μπαταρίας μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε επιφάνεια είτε σε πάνελ, παρέχοντας ευελιξία κατά την εγκατάσταση.

Ο Διακόπτης Μπαταρίας πληροί το πρότυπο ISO8846 Ignition Protection και είναι κατάλληλος για χρήση σε μηχανοστάσιο.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου