Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Απομονωτές μπαταριών Argofet

Όπως και οι γέφυρες διόδου μπαταριών, οι γέφυρες Argofet καθιστούν εφικτή την ταυτόχρονη φόρτιση δύο ή περισσότερων μπαταριών από έναν εναλλάκτη (ή από έναν μόνο φορτιστή), χωρίς οι μπαταρίες να συνδέονται μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τις γέφυρες διόδου μπαταριών, οι διανομείς Argofet παρουσιάζουν το πλεονέκτημα μιας σχεδόν μηδενικής απώλειας τάσης. Η απώλεια τάσης είναι μικρότερη από 0,02 Volt σε χαμηλό ρεύμα και κατά μέσο όρο 0,1 Volt σε υψηλό ρεύμα.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου