Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Απομονωτές μπαταριών Argofet

Όπως και οι γέφυρες διόδου μπαταριών, οι γέφυρες Argofet καθιστούν εφικτή την ταυτόχρονη φόρτιση δύο ή περισσότερων μπαταριών από έναν εναλλάκτη (ή από έναν μόνο φορτιστή), χωρίς οι μπαταρίες να συνδέονται μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τις γέφυρες διόδου μπαταριών, οι διανομείς Argofet παρουσιάζουν το πλεονέκτημα μιας σχεδόν μηδενικής απώλειας τάσης. Η απώλεια τάσης είναι μικρότερη από 0,02 Volt σε χαμηλό ρεύμα και κατά μέσο όρο 0,1 Volt σε υψηλό ρεύμα.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου