Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Απομονωτές μπαταριών Argo FET

Όπως και οι γέφυρες διόδου μπαταριών, οι γέφυρες Argo FET καθιστούν εφικτή την ταυτόχρονη φόρτιση δύο ή περισσότερων μπαταριών από έναν εναλλάκτη (ή από έναν μόνο φορτιστή), χωρίς οι μπαταρίες να συνδέονται μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τις γέφυρες διόδου μπαταριών, οι διανομείς FET παρουσιάζουν το πλεονέκτημα μιας σχεδόν μηδενικής απώλειας τάσης. Η απώλεια τάσης είναι μικρότερη από 0,02 Volt σε χαμηλό ρεύμα και κατά μέσο όρο 0,1 Volt σε υψηλό ρεύμα.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου