δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Συνδυαστές διόδου μπαταριών Argo

Οι συνδυαστές διόδου μπαταριών χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση συνεχούς ρεύματος για την τροφοδοσία σημαντικού εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου μηχανής. Με τον συνδυαστή διόδου μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο ή περισσότερες πηγές συνεχόμενου ρεύματος σε παράλληλη διάταξη για την τροφοδοσία κρίσιμου φορτίου αποστολής. Σε περίπτωση βλάβης της μίας πηγής, δεν θα διακοπεί η τροφοδοσία κρίσιμου φορτίου.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου