Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Συνδυαστές διόδου μπαταριών Argo

Οι συνδυαστές διόδου μπαταριών χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση συνεχούς ρεύματος για την τροφοδοσία σημαντικού εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου μηχανής. Με τον συνδυαστή διόδου μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο ή περισσότερες πηγές συνεχόμενου ρεύματος σε παράλληλη διάταξη για την τροφοδοσία κρίσιμου φορτίου αποστολής. Σε περίπτωση βλάβης της μίας πηγής, δεν θα διακοπεί η τροφοδοσία κρίσιμου φορτίου.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου