Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Συνδυαστές διόδου μπαταριών Argo

Οι συνδυαστές διόδου μπαταριών χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση συνεχούς ρεύματος για την τροφοδοσία σημαντικού εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου μηχανής. Με τον συνδυαστή διόδου μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο ή περισσότερες πηγές συνεχόμενου ρεύματος σε παράλληλη διάταξη για την τροφοδοσία κρίσιμου φορτίου αποστολής. Σε περίπτωση βλάβης της μίας πηγής, δεν θα διακοπεί η τροφοδοσία κρίσιμου φορτίου.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου