Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Μπαταρία μολύβδου-άνθρακα
Η αντικατάσταση του ενεργού υλικού της αρνητικής πλάκας με ένα σύνθετο υλικό μολύβδου-άνθρακα δυνητικά μειώνει τη θείωση και βελτιώνει την δεκτικότητα φορτίου της αρνητικής πλάκας. 

Επομένως τα πλεονεκτήματα της μπαταρίας μολύβδου-άνθρακα είναι:
- Λιγότερη θείωση σε περίπτωση λειτουργίας σε κατάσταση μερικής φόρτισης.
- Χαμηλότερη τάση φόρτισης και επομένως υψηλότερη αποδοτικότητα και μειωμένη διάβρωση της θετικής πλάκας.
- Και το συνολικό αποτέλεσμα είναι βελτιωμένος αριθμός κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου