Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Μπαταρία μολύβδου-άνθρακα
Η αντικατάσταση του ενεργού υλικού της αρνητικής πλάκας με ένα σύνθετο υλικό μολύβδου-άνθρακα δυνητικά μειώνει τη θείωση και βελτιώνει την δεκτικότητα φορτίου της αρνητικής πλάκας. 

Επομένως τα πλεονεκτήματα της μπαταρίας μολύβδου-άνθρακα είναι:
- Λιγότερη θείωση σε περίπτωση λειτουργίας σε κατάσταση μερικής φόρτισης.
- Χαμηλότερη τάση φόρτισης και επομένως υψηλότερη αποδοτικότητα και μειωμένη διάβρωση της θετικής πλάκας.
- Και το συνολικό αποτέλεσμα είναι βελτιωμένος αριθμός κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου