Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Μπαταρία μολύβδου-άνθρακα
Η αντικατάσταση του ενεργού υλικού της αρνητικής πλάκας με ένα σύνθετο υλικό μολύβδου-άνθρακα δυνητικά μειώνει τη θείωση και βελτιώνει την δεκτικότητα φορτίου της αρνητικής πλάκας. Επομένως τα πλεονεκτήματα της μπαταρίας μολύβδου-άνθρακα είναι: - Λιγότερη θείωση σε περίπτωση λειτουργίας σε κατάσταση μερικής φόρτισης. - Χαμηλότερη τάση φόρτισης και επομένως υψηλότερη αποδοτικότητα και μειωμένη διάβρωση της θετικής πλάκας. - Και το συνολικό αποτέλεσμα είναι βελτιωμένος αριθμός κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer