δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Μπαταρία μολύβδου-άνθρακα
Η αντικατάσταση του ενεργού υλικού της αρνητικής πλάκας με ένα σύνθετο υλικό μολύβδου-άνθρακα δυνητικά μειώνει τη θείωση και βελτιώνει την δεκτικότητα φορτίου της αρνητικής πλάκας. 

Επομένως τα πλεονεκτήματα της μπαταρίας μολύβδου-άνθρακα είναι:
- Λιγότερη θείωση σε περίπτωση λειτουργίας σε κατάσταση μερικής φόρτισης.
- Χαμηλότερη τάση φόρτισης και επομένως υψηλότερη αποδοτικότητα και μειωμένη διάβρωση της θετικής πλάκας.
- Και το συνολικό αποτέλεσμα είναι βελτιωμένος αριθμός κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου