Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Zigbee to USB converter & Zigbee to RS485

Εξαρτήματα

Zigbee to USB converter, DRF2618A, DTK
Zigbee to RS485 converter, DRF2619A, TDK

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία