Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Αυτό το ζευγάρι μετατροπέων Zigbee πρόκειται να συνδέσει ασύρματα έναν μετρητή ενέργειας σε μια Συσκευή GX.

Μετατροπέας Zigbee σε USB, DRF2658C, DTK
Μετατροπέας Zigbee σε RS485, DRF2659C, DTK


Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου