Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

VE.Direct to USB interface

Εξαρτήματα

The VE.Direct to USB interface connects products with a VE.Direct connection to devices with a USB port, for example a computer. With this cable it is also possible to connect more than two VE.Direct products to a single CCGX.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία