Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Διασύνδεση VE.Direct προς USB
Η διασύνδεση VE.Direct προς USB συνδέει προϊόντα που διαθέτουν σύνδεση VE.Direct προς συσκευές που διαθέτουν θύρα USB, για παράδειγμα έναν υπολογιστή. Με αυτό το καλώδιο μπορείτε επίσης να συνδέσετε περισσότερα από δύο προϊόντα VE.Direct σε μία και μόνο συσκευή CCGX.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου