Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 15/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9025 kWh
Split-cell: 9400 kWh
Poly: 9008 kWh
Perc: 9358 kWh

VE.Direct καλώδιο απομακρυσμένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που δεν είναι μετατροπέας

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο αυτό για να ελέγχετε απομακρυσμένα τα μοντέλα μονάδας ελέγχου φόρτισης BlueSolar και SmartSolar MPPT.

Παρακαλούμε να μη ξεχάστε, ότι τα μεγάλα μοντέλα SmartSolar έχουν ενσωματωμένο τερματικό Απομακρυσμένης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, λόγω αυτού δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο σε αυτά τα προϊόντα.

Η συσκευή φορτιστής θα ενεργοποιείται όταν το σήμα στο καλώδιο είναι υψηλό. Η συσκευή φορτιστής θα απενεργοποιείται όταν το σήμα πηγής μειωθεί ή αφεθεί σε ελεύθερη θέση.

Σημείο σύνδεσης VE.Direct όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο αυτό, όπως η σύνδεση GX device ή σύνδεση κλειδαριά ασφαλείας VE.Direct Smart Bluetooth πάνω την συσκευή φόρτισης BlueSolar δεν θα χρησιμοποιούνται.


Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου