Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Ο VE.Can προσαρμογέας ωμικών αισθητήρων δεξαμενών επιτρέπει σε ένα στάνταρ ωμικό αισθητήρα δεξαμενής να συνδεθεί στο Color Control GX. Είναι συμβατός με στάνταρ αισθητήρες στάθμης δεξαμενής και Ευρωπαϊκού τύπου 0-180 Ω και τύπου Ηνωμένων Πολιτειών 240-30 Ω και έχει ακρίβεια έως ±1%. Μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα για ωμικούς αισθητήρες από δεξαμενές καυσίμου, καθαρού νερού, λυμάτων, νερού πηγαδιών ή γεωτρήσεων, πετρελαίου και μαύρου νερού (ακαθάρτων). Υποστηρίζει έως και 16 δεξαμενές κάθε τύπου. Η διαμόρφωση της μονάδας είναι εύκολη με δύο μικρούς περιστροφικούς διακόπτες και λαμβάνει την τροφοδοσία της από το δίκτυο VE.Can.

Όταν στο σύστημα χρησιμοποιείτε έναν Skylla-i ή έναν MPPT με δίαυλο CAN, η τροφοδοσία στο δίαυλο CAN θα παρέχεται από μία από τις δύο μονάδες. Όταν ο δίαυλος CAN δεν τροφοδοτείται από ένα Skylla-I ή έναν MPPT, θα χρειαστείτε το νέο καλώδιο ρεύματος VE.Can για την τροφοδοσία ρεύματος.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου