δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Ο VE.Can προσαρμογέας ωμικών αισθητήρων δεξαμενών επιτρέπει σε ένα στάνταρ ωμικό αισθητήρα δεξαμενής να συνδεθεί στο Color Control GX. Είναι συμβατός με στάνταρ αισθητήρες στάθμης δεξαμενής και Ευρωπαϊκού τύπου 0-180 Ω και τύπου Ηνωμένων Πολιτειών 240-30 Ω και έχει ακρίβεια έως ±1%. Μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα για ωμικούς αισθητήρες από δεξαμενές καυσίμου, καθαρού νερού, λυμάτων, νερού πηγαδιών ή γεωτρήσεων, πετρελαίου και μαύρου νερού (ακαθάρτων). Υποστηρίζει έως και 16 δεξαμενές κάθε τύπου. Η διαμόρφωση της μονάδας είναι εύκολη με δύο μικρούς περιστροφικούς διακόπτες και λαμβάνει την τροφοδοσία της από το δίκτυο VE.Can.

Όταν στο σύστημα χρησιμοποιείτε έναν Skylla-i ή έναν MPPT με δίαυλο CAN, η τροφοδοσία στο δίαυλο CAN θα παρέχεται από μία από τις δύο μονάδες. Όταν ο δίαυλος CAN δεν τροφοδοτείται από ένα Skylla-I ή έναν MPPT, θα χρειαστείτε το νέο καλώδιο ρεύματος VE.Can για την τροφοδοσία ρεύματος.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου