Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Ο VE.Can προσαρμογέας ωμικών αισθητήρων δεξαμενών επιτρέπει σε ένα στάνταρ ωμικό αισθητήρα δεξαμενής να συνδεθεί στο Color Control GX. Είναι συμβατός με στάνταρ αισθητήρες στάθμης δεξαμενής και Ευρωπαϊκού τύπου 0-180 Ω και τύπου Ηνωμένων Πολιτειών 240-30 Ω και έχει ακρίβεια έως ±1%. Μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα για ωμικούς αισθητήρες από δεξαμενές καυσίμου, καθαρού νερού, λυμάτων, νερού πηγαδιών ή γεωτρήσεων, πετρελαίου και μαύρου νερού (ακαθάρτων). Υποστηρίζει έως και 16 δεξαμενές κάθε τύπου. Η διαμόρφωση της μονάδας είναι εύκολη με δύο μικρούς περιστροφικούς διακόπτες και λαμβάνει την τροφοδοσία της από το δίκτυο VE.Can.

Όταν στο σύστημα χρησιμοποιείτε έναν Skylla-i ή έναν MPPT με δίαυλο CAN, η τροφοδοσία στο δίαυλο CAN θα παρέχεται από μία από τις δύο μονάδες. Όταν ο δίαυλος CAN δεν τροφοδοτείται από ένα Skylla-I ή έναν MPPT, θα χρειαστείτε το νέο καλώδιο ρεύματος VE.Can για την τροφοδοσία ρεύματος.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου