Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Ο VE.Can προσαρμογέας ωμικών αισθητήρων δεξαμενών επιτρέπει σε ένα στάνταρ ωμικό αισθητήρα δεξαμενής να συνδεθεί στο Color Control GX. Είναι συμβατός με στάνταρ αισθητήρες στάθμης δεξαμενής και Ευρωπαϊκού τύπου 0-180 Ω και τύπου Ηνωμένων Πολιτειών 240-30 Ω και έχει ακρίβεια έως ±1%. Μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα για ωμικούς αισθητήρες από δεξαμενές καυσίμου, καθαρού νερού, λυμάτων, νερού πηγαδιών ή γεωτρήσεων, πετρελαίου και μαύρου νερού (ακαθάρτων). Υποστηρίζει έως και 16 δεξαμενές κάθε τύπου. Η διαμόρφωση της μονάδας είναι εύκολη με δύο μικρούς περιστροφικούς διακόπτες και λαμβάνει την τροφοδοσία της από το δίκτυο VE.Can.

Όταν στο σύστημα χρησιμοποιείτε έναν Skylla-i ή έναν MPPT με δίαυλο CAN, η τροφοδοσία στο δίαυλο CAN θα παρέχεται από μία από τις δύο μονάδες. Όταν ο δίαυλος CAN δεν τροφοδοτείται από ένα Skylla-I ή έναν MPPT, θα χρειαστείτε το νέο καλώδιο ρεύματος VE.Can για την τροφοδοσία ρεύματος.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου