Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

VE.Bus to NMEA2000 interface

Εξαρτήματα

This NMEA2000 drop cable connects a VE.Bus product, for example a Multi or Quattro, to a NMEA2000 network. It transmits monitoring information, AC voltages and currents, DC voltages and currents and the state. Other NMEA2000 devices can also send commands to the VE.Bus product to turn it on or off, or change the input current limit. 

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία