Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Διασύνδεση VE.Bus προς NMEA2000
Αυτό το καλώδιο απόληξης NMEA2000 συνδέει ένα προϊόν VE.Bus, για παράδειγμα Multi ή Quattro, σε ένα δίκτυο NMEA2000. Μεταδίδει πληροφορίες παρακολούθησης, τιμές τάσης και έντασης AC, τιμές τάσης και έντασης DC και την κατάσταση. Άλλες συσκευές NMEA2000 μπορούν επίσης να στείλουν εντολές στο προϊόν VE.Bus, για να το ενεργοποιήσουν ή να το απενεργοποιήσουν, ή να αλλάξουν το όριο ρεύματος εισόδου.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου