Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Διασύνδεση VE.Bus προς NMEA2000

Αυτό το καλώδιο απόληξης NMEA2000 συνδέει ένα προϊόν VE.Bus, για παράδειγμα Multi ή Quattro, σε ένα δίκτυο NMEA2000. Μεταδίδει πληροφορίες παρακολούθησης, τιμές τάσης και έντασης AC, τιμές τάσης και έντασης DC και την κατάσταση. Άλλες συσκευές NMEA2000 μπορούν επίσης να στείλουν εντολές στο προϊόν VE.Bus, για να το ενεργοποιήσουν ή να το απενεργοποιήσουν, ή να αλλάξουν το όριο ρεύματος εισόδου.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: αυτό το καλώδιο διασύνδεσης έχει καταργηθεί. Χρησιμοποιήστε μία GX Συσκευή αντ' αυτού, παρέχει περισσότερες και καλύτερες λειτουργίες. Πιο αναλυτικές πληροφορίες στο NMEA2000 chapter. Και να φροντίσετε να διαβάσετε τον Ναυτικό οδηγό ενσωμάτωσης MFD επίσης.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου