Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

  • Το SolidSwitch 104 θα αλλάξει φορτία συνεχούς ρεύματος έως 70V/4A και μπορεί να ελεγχθεί με ψηφιακό σήμα χαμηλής ισχύος.
  • Το φορτίο συνεχούς ρεύματος μπορεί να είναι ανθεκτικό, χωρητικό ή επαγωγικό (όπως το πηνίο ενός επαφέα υψηλής ισχύος).
  • Το SolidSwitch δεν προστατεύεται από αντίστροφη πολικότητα και δεν προστατεύεται από βραχυκύκλωμα.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου