Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Skylla-i remote on-off cable

Εξαρτήματα

Use this cable to connect a Skylla-i to a VE.Bus BMS. The VE.Bus BMS will then disable the Skylla-i charger when the batteries are fully charged.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία