Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Διασύνδεση VE MK3-USB

Εξαρτήματα

Χρησιμοποιήστε το MK3-USB για να συνδέσετε τα ακόλουθα προϊόντα σε έναν υπολογιστή για τη ρύθμιση παραμέτρων:

  • Multi
  • MultiGrid
  • MultiPlus
  • Quattro
  • Inverter (μόνο στα μοντέλα με θύρα επικοινωνίας VE.Bus)
  • ECOmulti
  • EasySolar
  • EasyPlus
Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία