δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Αυτός ο προσαρμογέας έχει σχεδιαστεί για εύκολη αντικατάσταση της οθόνης CCGX με τη νεότερη GX Touch. Στη συσκευασία θα βρείτε το μεταλλικό στήριγμα, το πλαστικό πλαίσιο συγκράτησης και τέσσερις βίδες εγκατάστασης.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι εγκατάστασης:

  • "Εγκατάσταση μαζί με την οθόνη" - ο πιο ασφαλής τρόπος εγκατάστασης της οθόνης GX Touch
  • "Εγκατάσταση χωριστά από την οθόνη" – η οθόνη GX Touch μπορεί να αφαιρεθεί ευκολότερα και ο προσαρμογέας μπορεί να εγκατασταθεί πριν την ολοκλήρωση της καλωδίωσης 
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον Σύντομο οδηγό εγκατάστασης. 

Μοντέλα: 5" & 7"

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου