Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Αυτός ο προσαρμογέας έχει σχεδιαστεί για εύκολη αντικατάσταση της οθόνης CCGX με τη νεότερη GX Touch. Στη συσκευασία θα βρείτε το μεταλλικό στήριγμα, το πλαστικό πλαίσιο συγκράτησης και τέσσερις βίδες εγκατάστασης.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι εγκατάστασης:

  • "Εγκατάσταση μαζί με την οθόνη" - ο πιο ασφαλής τρόπος εγκατάστασης της οθόνης GX Touch
  • "Εγκατάσταση χωριστά από την οθόνη" – η οθόνη GX Touch μπορεί να αφαιρεθεί ευκολότερα και ο προσαρμογέας μπορεί να εγκατασταθεί πριν την ολοκλήρωση της καλωδίωσης 
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον Σύντομο οδηγό εγκατάστασης. 

Μοντέλα: 5 inch

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου