Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Αυτός ο προσαρμογέας έχει σχεδιαστεί για εύκολη αντικατάσταση της οθόνης CCGX με τη νεότερη GX Touch. Στη συσκευασία θα βρείτε το μεταλλικό στήριγμα, το πλαστικό πλαίσιο συγκράτησης και τέσσερις βίδες εγκατάστασης.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι εγκατάστασης:

  • "Εγκατάσταση μαζί με την οθόνη" - ο πιο ασφαλής τρόπος εγκατάστασης της οθόνης GX Touch
  • "Εγκατάσταση χωριστά από την οθόνη" – η οθόνη GX Touch μπορεί να αφαιρεθεί ευκολότερα και ο προσαρμογέας μπορεί να εγκατασταθεί πριν την ολοκλήρωση της καλωδίωσης 
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον Σύντομο οδηγό εγκατάστασης. 

μοντέλα: 5" & 7"

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου