Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Ο πίνακας ενδείξεων μπαταρίας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας. Είναι ένα εξάρτημα για τον φορτιστή Blue Smart IP65.

Κατάλληλος για μπαταρίες 12 V μολύβδου-οξέος (υγρού τύπου, τζελ, AGM)

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου