Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Οι δακτυλιοειδείς ακροδέκτες Μ8 με δείκτη μπαταρίας είναι ένα αξεσουάρ για τους φορτιστές Blue Power IP65 και τους φορτιστές Blue Smart IP65.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer