Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Ο Battery Balancer ισοσταθμίζει την κατάσταση φόρτισης των δύο σειρών που έχουν συνδεθεί σε μπαταρίες των 12V ή σε μερικές παράλληλες σειρές συνδεδεμένων μπαταριών.
Όταν η τάση του συστήματος μπαταρίας των 24 V υπερβαίνει τα 27 V, ο Battery Balancer θα λειτουργήσει και θα συγκρίνει τις τάσεις των δύο σειρών μπαταρίας που έχουν συνδεθεί στην μπαταρία. Ο Battery Balancer θα τραβήξει ρεύμα μέχρι 1 Α από την μπαταρία (ή από τις παράλληλα συνδεδεμένες μπαταρίες) με υψηλότερη τάση. Η διαφορά ρεύματος φόρτισης που θα δημιουργηθεί θα διασφαλίσει ότι όλες οι μπαταρίες θα συγκληθούν στην ίδια κατάστασης φόρτισης. 

Εάν χρειαστεί, πολλοί Battery Balancer να συνδεθούν παράλληλα.
Η μπαταρία A 48 V μπορεί να εξισορροπηθεί με τρεις εξισορροπητές μπαταριών.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου