Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Η αντιμετώπιση της νησιδοποίησης έγινε εύκολη: το κιβώτιο κατά της 

νησιδοποίησης είναι μια πλήρως προ-καλωδιωμένη και εύκολη στην εγκατάσταση συσκευή κατά της νησιδοποίησης, που αποτελείται από ένα ρελέ Ziehl κατά της νησιδοποίησης (μοντέλο UFR1001E ή μοντέλο SPI1021), τους απαιτούμενους διακόπτες κυκλωμάτων και έναν επαφέα 63 A. Για τις προδιαγραφές του ρελέ Ziehl, βλ. http://www.ziehl.de.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer