Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 15/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9025 kWh
Split-cell: 9400 kWh
Poly: 9008 kWh
Perc: 9358 kWh

North America Training Tour

Powered by know-how.

Victron Energy North America tour truck

Professional vehicles

The North American Training Trailer is now on the road!

Hands-on training for professional installers.

Photo-Oct-18-2022-10-00-03-AM_210562290-750x1000
A new programme of advanced Victron training has begun to tour North America. The two-day training events will host 50 trainees – working in groups of five – to build, configure, programme and troubleshoot multifunctional Victron systems for Off-Grid and Marine power systems – together with three different kinds of Mobile/RV applications. The Hands-On training programme is aimed at professionals who already have a lot of electronic installation experience. It’s designed to provide deeper familiarity with product selection, system architecture, and software programming to offer system features that exactly match customer needs.

Hands on

What makes the training so compelling is the emphasis on learning-by-doing – rather than watching and then trying to remember what you saw! It teaches the trainees not just to build and programme but to think about how to tailor the installation for the customer …building confidence in their product and programming choices. Each group of trainees are provided with a number of devices from which they have to make their selection – they are deliberately provided with too many devices for the system they will build. They are also provided with pre-made cables – again, too many for the system; and a printed itinerary which sets out the order in which the system should be built. Working amongst themselves the trainees discuss what they are doing and why. A trainer is on hand – not to answer questions directly – but to guide the team to where the answers can be found. The trainer may intervene to ensure that the system is built neatly and professionally – and, of course, that safety precautions are meticulously followed. There are hints in the team’s itinerary paperwork which allow them to discover advanced installer information, and useful techniques to streamline the build.
Photo-Oct-18-2022-9-59-49-AM_210562277-1152x1536

Troubleshooting

Once the trainees have completed and commissioned their project system they leave the room. In their absence, the trainer will deliberately sabotage parts of the system they have built. The task for the trainees when they return is to identify the errors which have been introduced by understanding error reports, analysing where the faults must be located, and rectifying them to provide a correctly functioning system. Over an eight-hour period, the trainees become very familiar with the system they have built. They are given the opportunity to move around the room and study the work of other trainees, who will have built different systems.
Photo-Oct-18-2022-1-53-14-PM_210562253-1500x1125

Day Two – Programming

On the second day, trainees learn to programme their systems using VEConfigure. Familiarity with programming tools allows system configuration which exactly matches customer needs. Trainee programming tasks include configuring Inverters for Split Phase operation; initiating settings for Lithium-based battery storage; setting up Temperature activated relays; Allowing Discharge input configuration; and Programming Assistants for by-pass and Dump loads. Here’s an excerpt from the course syllabus:
Screenshot-2022-10-26-at-17.15.59_210646720-1330x1536

Trainee Feedback

Of the attendees at the first training event, one or two were completely new to our products but most already had significant experience with Victron system installation – up to 7 or 8 years in some cases. From the chat at the end of the training, we recreate these remarks:
Lance Vickery This training is very different from last year’s tour which was much more classroom-style training. This one is 100% hands-on and we get to work with all the different things we learned about last year.
Elias Ristich, Nomad Vanz: Great structure. Even though I thought I knew most of the Victron components, there was still a ton of new stuff I learned – such as pairing two inverters together, and more. The first day was spent on wiring and commissioning the system, but day 2 was when the challenges started to come with assistant programming, dump loads and taking full advantage of the Cerbo GX features. In the end, I walked away learning a bunch of new tricks that I never thought I needed.
Stuart MacKenzie, Comox Marine: We sell and help design Victron systems, but we are not always hands-on with the installation process. This training helped provide us with a feeling for all the products and was a great eye-opener with all the features and how to take advantage of different settings. There are so many ways to design Victron solutions and the best part was brainstorming this within our group. Made some new friends in the industry, and learned a lot.
Photo-Oct-18-2022-9-59-09-AM_210562265-1500x1125

Future dates

The new ‘Hands On’ training will follow a rolling schedule and currently has fifteen dates. This particular Hands-on Training Tour will host events in 15 cities across North America between late 2022 and mid-2023. This groundbreaking training programme is being delivered by our four North America Sales Managers, in partnership with their ten-man Victron Ambassador team. If you want to check availability at one of those locations you can visit our training page. Let’s take a look at the action:
Training locations

Locations & dates North America tour

Following the seasons, our technology-packed Training Trailer will be pulling up at venues right across the continent, attending a rolling diary of dates already booked as far ahead as next March ’23. Check our schedule to see when it will be in your area.

Who are the Victron Energy Ambassadors?

Our Victron Energy Ambassadors are helping many customers out with their endless energy to guide their followers on the right track with their power systems. Our ambassadors will join the Training Tour on selected dates. Check their websites too, they are packed with resources.

Charlie Johnson JTB Marine
Marc Stevens Offgrid Solutions
Jim Dixon Dixon Marine Inc.
Nate Yarbrough Explorist.life (RV)
Sam Reiser Just Roaming Design (RV)
Grant Wilson FreedomVanGo (RV)
Caza Gomis RV Solar Connections (RV, Off-grid)
Victron Professional standing besides a car with Victron equipment

Our know-how means we know support.

Our global network of highly trained distributors, installers and service partners are always on hand. From basic advice, installation recommendations, after-care service through to technical support, Victron Energy team, partners and community are always by your side.

Thanks to feedback, knowledge-sharing and data, we innovate 24/7. Being powered by know-how keeps us going, and our users going, ensuring investment returns and peace of mind for years to come.

Connect to our
Off-grid know-how Visit our blog

It seems like your browser does not support the latest technologies to see this section properly, consider using a modern browser.

Recreational Marine

See how Marine systems are built, incl. 4 detailed example cases.

Download our Off-grid, Backup and Island systems brochure
Download icon
Professional Vehicles

Check how our power systems offer endless possibilities aboard vehicles.

Show more Carret icon
VRM

Experience the power of our remote monitoring platform VRM, try our demo.

Technical information

Get your wiring right with Wiring Unlimited

Victron Professional

Sign up to join our on-line trainings, webinar videos and much more.

Victron connect

Real-time insight and complete control with our VictronConnect app

Latest news from the Training Tour

Visit our blog

Ask your local Victron Energy dealer

Do you have a question about a product, or do you wish to have a system installed on-site? Your local Victron dealer is trained to translate your exact needs into robust solutions.

Count on our worldwide service

Thanks to the help of a carefully selected and well trained global network of authorised dealers, our customers can count on a swift service and our large, worldwide repair network that covers even the most remote areas with a fast service.