Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

North America Training Tour

Powered by know-how.

Victron Energy North America tour truck

Professional vehicles

How can you get up to date with popular power systems in one day?

The solution is powered by know-how. With over 45 years of experience, we’ve learned what it takes to build off-grid systems that stand the test of time and environment. Now we are inviting all energy-hungry fanatics to join our Training Tour and learn how it’s done. Swing by our ‘Open Day’ or join our hands-on ‘Structured Training’ day with seven different installations for marine, mobile, and off-grid systems. You’ll find answers to the questions you’ve always wanted to ask and solutions you didn’t even know were possible.​
Icon of a car
Proven robust technology
Icon showing Victron products
Complete range for all challenges
5 years warranty
5 year warranty on hardware
Icon of a lightbulb
45 years of know-how
Icon of a globe
Worldwide support
Tools in the back of a service van

What is the training about?

Marine, mobile & off-grid.

There are two types of events: join our ‘Open day’ to explore our systems and ask our Pro’s anything. Join our ‘Structured Training’ day to receive professional, hands-on training and rotate through all our seven example systems:
  • Off Grid fixed installation
  • Small Recreational Vehicle set up
  • Large Recreational Vehicle system
  • System Monitoring
  • Marine Glass Bridge Integration
  • Battery Management systems and DC to DC converters
  • Victron Remote Management Portal
  • Check some of the detailed example system’s diagrams here: Off-grid system, Small RV system and Large RV system

Who is it for?

Welcoming all enthusiasts.

Customer using VictronConnect app

Power crazy DIY’ers and professional installers: everyone seriously interested in learning more about the latest private power technology is welcome. So whether you are a professional installer or if you are building your own project for travelling by Land or Sea; Remote Living; Remote Working; or innovating your home, everyone is welcome at both our ‘Open days’ and ’Training’ days.

What happens on a training day?

Get updated with the latest.

On our ‘Structured Training’ days, you’ll receive professional training while you rotate between the seven systems. You’ll be hands-on, wiring the systems with an expert standing-by to answer questions as you work. DIY visitors will receive training specifically targeted at their area of interest. Our ‘Open Days’ don’t have a training program, but you can explore the systems and ask our experts anything.

01

Structured Training day schedule

8:30 - 9:00am Welcome
9:00am Introductions
9:15 - 10:15am Lecture on victron Energy
10:15 - 12:30pm Hands-on training, rotating every 30 minutes
12:30pm Lunch break / Networking
1:30 - 3:45pm Hands-on training (continued)
3:45 - 4:45pm Q&A Session with Trainers
02

Remarks

On our structured training, only one day attendance is required per person. 7 groups will rotate through the 7 different stations throughout the course of the day.

You will leave with a guaranteed Victron Energy boost!

It is mandatory to register for both type of events. Please find more information about the dates and locations for all our Training Tour events below.

Register now
Training locations

Locations & dates North America tour

Following the seasons, our technology-packed Training Trailer will be pulling up at venues right across the continent, attending a rolling diary of dates already booked as far ahead as next March ’22. Check our schedule to see when it will be in your area.
Check our training dates and locations

Who are the Victron Energy Ambassadors?

Our Victron Energy Ambassadors are helping many customers out with their endless energy to guide their followers on the right track with their power systems. Our ambassadors will join the Training Tour on selected dates. Check their websites too, they are packed with resources.

Charlie Johnson JTB Marine
Marc Stevens Offgrid Solutions
Jim Dixon Dixon Marine Inc.
Nate Yarbrough Explorist.life (RV)
Sam Reiser Just Roaming Design (RV)
Grant Wilson FreedomVanGo (RV)
Caza Gomis RV Solar Connections (RV, Off-grid)
Join the tour
Victron Professional standing besides a car with Victron equipment

Our know-how means we know support.

Our global network of highly trained distributors, installers and service partners are always on hand. From basic advice, installation recommendations, after-care service through to technical support, Victron Energy team, partners and community are always by your side.

Thanks to feedback, knowledge-sharing and data, we innovate 24/7. Being powered by know-how keeps us going, and our users going, ensuring investment returns and peace of mind for years to come.

Connect to our
Off-grid know-how Visit our blog

It seems like your browser does not support the latest technologies to see this section properly, consider using a modern browser.

Recreational Marine

See how Marine systems are built, incl. 4 detailed example cases.

Download our Off-grid, Back-up and Island systems brochure
Download icon
Professional Vehicles

Check how our power systems offer endless possibilities aboard vehicles.

Show more Carret icon
VRM

Experience the power of our remote monitoring platform VRM, try our demo.

Technical information

Get your wiring right with Wiring Unlimited

Victron Professional

Sign up to join our on-line trainings, webinar videos and much more.

Victron connect

Real-time insight and complete control with our VictronConnect app

Latest news from the Training Tour

Visit our blog

Ask your local Victron Energy dealer

Do you have a question about a product, or do you wish to have a system installed on-site? Your local Victron dealer is trained to translate your exact needs into robust solutions.

Count on our worldwide service

Thanks to the help of a carefully selected and well trained global network of Authorised dealers, our customers can count on a swift service and our large, worldwide repair network that covers even the most remote areas with a fast service.