Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

The SHS 200 is a smart solar charge controller and power distribution system designed for off-grid electricity access. It is used with solar panels and a battery to power DC appliances (12V). Low-cost and reliable offline Pay-as-you-go (PAYGo) operations are possible through keypad activation.
μοντέλα: 12 Volts

Modular solar home system

The SHS 200 is compatible with different size of batteries (up to 12V/160Ah) and solar panels (up to 200Wp). End-users can progressively increase their power subscription according to their needs and budget. With eleven DC load outputs, the SHS 200 can be connected to a variety of household appliances such LED lighting, phone charging, fans, TVs and a fridge. This solution is also powerful enough for entrepreneurial customers to run a small business.


PAYGo ready

The SHS 200 is primarily designed for Pay-as-you-go (PAYGo) operations. It is compatible with various PAYGo software platforms and includes a keypad for offline activation. How does it work? PAYGo operators usually offer solar home systems to their customers through a rent-to-own plan on prepayments. Customers can get a SHS 200 against a deposit. Then they make regular payments by mobile money over few months or years to finally own the unit. A recharge code is sent to their cell phone by SMS after each payment. The SHS 200 becomes active only when the code is pressed on its keypad. PAYGo operators can achieve profitability while off-grid populations afford reliable and clean energy.


MPPT charger and smart battery management

By using Maximum Power Point Tracking (MPPT) technology, the SHS 200 ensures that every drop of available power is rinsed out of the panels and harvested for storage. Additionally smart multi-stage charging and load disconnect features maintain the health and extends the life of the battery. The SHS 200 is compatible with lead-acid and lithium battery technologies (Victron SuperPack).

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου