Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

The MPPT VE.Can SmartSolar charger uses the latest and fastest technology to convert energy from a solar array into energy that optimally charges a battery banks.

μοντέλα: 12/24/36/48 Volt

MPPT: Ultra Fast Maximum Power Point Tracking

The MPPT VE.Can SmartSolar charger connects to a PV array of 150 or 250 Volt Voc and will automatically detect and charge your 12, 24, or 48V battery bank with current ranging from 70 to 100A depending on the model.

The charge settings are fully programmable and can even be set up for different battery chemistries, like lead-acid, lithium and others.

Control Your Charger Remotely

The MPPT VE.Can SmartSolar charger can be remotely controlled and configured over Bluetooth via the VictronConnect App. This allows device set-up, management, and at-a-glance information, such as battery voltage and current, PV voltage and current, and historical data. 

Daisy Chain Additional Units

The VE.Can SmartSolar charger is equipped with CAN bus ports. This allows for communication with additional VE.Can SmartSolar chargers. The additional units are simply “daisy chained” to each other with a single RJ45 cable between the individual units.

When connected to each other, all individual VE.Can SmartSolar chargers, will synchronise their charge stages. They can also send their data, via a single cable, to a GX monitoring device. 

Remote Monitoring and Control

If the GX device is connected to the internet, the Victron Remote Management Portal (VRM) provides access to the full power of your solar charger(s).

SmartSolar Control Display

The VE.Can SmartSolar charger is also equipped with a VE.Direct port like our other MPPT solar chargers. This port can be for single unit monitoring or for streetlight control. The remote on/off connector can be externally controlled by a third-party device like a lithium battery. An optional plug-in LCD display/control provides live-data, set-up and management, straight from the face of the device.

VictronConnect

Το VictronConnect σας επιτρέπει να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κατάστασης και να διαμορφώνετε τις παραμέτρους οποιωνδήποτε συστημάτων Victron τα οποία είτε έχουν ενσωματωμένο Bluetooth είτε συνδέονται σε έξυπνο προσαρμογέα Bluetooth VE.Direct.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου