Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Σύστημα ελέγχου μετατροπέα Phoenix

Αυτός ο πίνακας προορίζεται για μετατροπείς Phoenix με υποδοχή απομακρυσμένης επιτήρησης UTP και ελέγχου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε φορτιστή/μετατροπέα MultiPlus όταν επιθυμείται διακόπτης αυτόματης μεταφοράς χωρίς να λειτουργεί φορτιστής. Η φωτεινότητα των LED μειώνεται αυτόματα στη διάρκεια της νύχτας. Μόνο για τα μοντέλα: 12/1200, 12/1600, 12/2000, 12/3000, 12/5000, 24/1200, 24/1600, 24/2000, 24/3000, 24/5000, 48/3000 και 48/5000.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου