Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 15/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9025 kWh
Split-cell: 9400 kWh
Poly: 9008 kWh
Perc: 9358 kWh

Σύστημα ελέγχου μετατροπέα Phoenix

Αυτός ο πίνακας προορίζεται για μετατροπείς Phoenix με υποδοχή απομακρυσμένης επιτήρησης UTP και ελέγχου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε φορτιστή/μετατροπέα MultiPlus όταν επιθυμείται διακόπτης αυτόματης μεταφοράς χωρίς να λειτουργεί φορτιστής. Η φωτεινότητα των LED μειώνεται αυτόματα στη διάρκεια της νύχτας. Μόνο για τα μοντέλα: 12/1200, 12/1600, 12/2000, 12/3000, 12/5000, 24/1200, 24/1600, 24/2000, 24/3000, 24/5000, 48/3000 και 48/5000.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου