Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
The Maxi GX is a member of the GX Product family. The GX-device lies at the heart of the system - providing monitoring, and operating as the communication-centre of your installation. 

Compared to the other GX devices, the Maxi GX has most CPU power and most VE.Direct ports: 25. This is the GX device to use for large systems with many VE.Direct MPPT Solar Chargers.

The full power of Victron Remote Management

Victron Remote Management (VRM) provides you with full access to the very extensive controls and settings of all system-components which are connected to your Maxi GX. It allows remote user and installer login - from anywhere, at anytime. This powerful application also provides for hassle-free diagnostic checks and analysis of archived information.

Automatic Generator start/stop

The Maxi GX can be programmed to auto-start your generator - triggered by low-voltage; high-demand; or battery state of charge. It can be further tailored to delay ignition until the end of 'quiet' periods - avoiding accidental nuisance at dead of night.

Remote Console - control everything from anywhere...

The Remote Console feature allows full access remotely, via the internet and the VRM Portal, to all settings.  

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου