Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Πίνακας Blue Power

Ο πίνακας Blue Power (BPP) προσφέρει διαισθητικό έλεγχο για όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο VE.Net. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή και διαμόρφωση της πλήρους γκάμας των συσκευών VE.Net. Επιπλέον, οι πλήρως εξατμομικεύσιμες οθόνες επισκόπησης που προσφέρει, τον κάνουν το τέλειο εργαλείο επιτήρησης για το σύστημα ρεύματός σας.

O BPP τώρα διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα VE.Net προς VE.Bus (VVC). Αυτό σας επιτρέπει να συνδυάζετε τις ισχυρές δυνατότητες ελέγχου του λογισμικού VE Configure με την απλή διεπαφή του BPP, χωρίς να απαιτείται υπολογιστής ή πρόσθετες συσκευές διασύνδεσης.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου