Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

The Blue Power Panel provides intuitive control for all devices connected to the VE.Net network. It can be used to view and configure the full range of settings on VE.Net devices. Furthermore, its fully customizable overview screens make it the ideal monitoring tool for your power system.

The BPP now features an integrated VE.Net to VE.Bus Converter (VVC). This allows you to combine the powerful control of the VE Configure software with the simple interface of the BPP, without requiring a computer or additional interface devices.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία