Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Πίνακας Blue Power

Ο πίνακας Blue Power (BPP) προσφέρει διαισθητικό έλεγχο για όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο VE.Net. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή και διαμόρφωση της πλήρους γκάμας των συσκευών VE.Net. Επιπλέον, οι πλήρως εξατμομικεύσιμες οθόνες επισκόπησης που προσφέρει, τον κάνουν το τέλειο εργαλείο επιτήρησης για το σύστημα ρεύματός σας.

O BPP τώρα διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα VE.Net προς VE.Bus (VVC). Αυτό σας επιτρέπει να συνδυάζετε τις ισχυρές δυνατότητες ελέγχου του λογισμικού VE Configure με την απλή διεπαφή του BPP, χωρίς να απαιτείται υπολογιστής ή πρόσθετες συσκευές διασύνδεσης.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου