Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Ο συναγερμός Μπαταρίας είναι ένας μικρός και χαμηλού κόστους πίνακας ελέγχου. Λειτουργεί ως οπτικός και ακουστικός συναγερμός καθώς και με απευθείας ελεύθερη επαφή που είναι κανονικά ανοιχτή ή κλειστή. Τα κατώφλια και οι υστερήσεις του συναγερμού μπορούν να προγραμματιστούν με μικροδιακόπτες. Διαβάστε το οδηγό χρήσεως για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία