Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Battery Alarm GX

Ο Battery Alarm GX είναι ένας μικρός και χαμηλού κόστους πίνακας ελέγχου. Λειτουργεί ως οπτικός και ακουστικός συναγερμός καθώς και με απευθείας ελεύθερη επαφή που είναι κανονικά ανοιχτή ή κλειστή. Τα όρια και οι υστερήσεις συναγερμού μπορούν να προγραμματιστούν με μικροδιακόπτες. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου