Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 15/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9025 kWh
Split-cell: 9400 kWh
Poly: 9008 kWh
Perc: 9358 kWh

Battery Alarm GX

Ο Battery Alarm GX είναι ένας μικρός και χαμηλού κόστους πίνακας ελέγχου. Λειτουργεί ως οπτικός και ακουστικός συναγερμός καθώς και με απευθείας ελεύθερη επαφή που είναι κανονικά ανοιχτή ή κλειστή. Τα όρια και οι υστερήσεις συναγερμού μπορούν να προγραμματιστούν με μικροδιακόπτες. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου