Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Fulda, Germany
2019-12-11

Share with your professional network

Allgemeine Produktschulung Q4-2019

Die Theoretische Produktschulung am ersten Tag zeigt übersichtlich die Produktvielfalt und geht auf Neuheiten ein.
 
Themen:
Victron Energy – Historie, Zahlen/ Fakten, Vertriebsinformation
Victron Energy – Produktpalette, Märkte, Neuheiten
Energie speichern – Historie, Batterien, richtig laden, Effizienz
Praxis Beispiele – Backup, ESS Systeme, Lösungen, Komponenten
Monitoring – BMV, BLE, Venus OS, VRM
 
Anfahrt: