Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Lynx Ion είναι το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS) που ελέγχει τις 24V/180Ah μπαταρίες Ιόντων Λιθίου. Περιλαμβάνει τον διακόπτη ασφαλείας 350A και ελέγχει την αντιστάθμιση των κυψελών, τη φόρτιση και την εκφόρτωση του συστήματος. Το Lynx Ion θα προστατεύσει το πακέτο συσσωρευτών τόσο από υπερφόρτιση όσο και από εξάντληση.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία