Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

The Lynx Ion BMS is the Battery Management System that goes with the Lithium HE batteries and our Lithium 24V batteries. It has a built-in safety disconnect switch, and manages cell-balancing, battery balancing and charging and discharging of the system. The Lynx Ion BMS protects the battery pack from both overcharging and depletion.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία