Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
ESP DC Κουτί Σύνδεσης

Το κουτί σύνδεσης DC ενσωματώνει όλες τις συνδέσεις βασικής προστασίας DC, τον έλεγχο συνεχούς ρεύματος και των αισθητήρων, έτσι ώστε να χωράνε σε ένα απλό κουτί. Περιλαμβάνει:

- 4 ασφάλειες υψηλής ικανότητας (2x 300A, 1x 200A, 1x 100A) και 1 ασφάλεια μέσης (60A). Αυτές μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι ασφάλειες υψηλής ικανότητας διατίθενται από 100 έως 500 amp και οι ασφάλειες μέσης από 30 έως 125 amp.
- Διακλάδωση 500 amp.
- Κουμπιά δοκιμής με λυχνίες LED και για τις 5 ασφάλειες και λυχνία LED προειδοποίησης πολικότητας.
- Σημεία σύνδεσης με ασφάλειες για πολλαπλές συνδέσεις ανίχνευσης τάσης και για τις συνδέσεις με το BMV-600.
- Συνδέσεις με ενσωματωμένες ασφάλειες για μαγνητικά ενεργοποιούμενη γέφυρα διόδων που μπορούν να ελεγχθούν μέσω του πίνακα συστήματος ESP.
- Συνδέσεις βυσμάτων RJ 11 και 45 για τον πίνακα του συστήματος ESP.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου