Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Skylla-IP44

Η μονάδα Skylla-IP44 (1+1) διαθέτει 2 απομονωμένες εξόδους. Η δεύτερη έξοδος, η οποία περιορίζεται σε περίπου 3 A και με ελαφρά χαμηλότερη τάση εξόδου, προορίζεται για φόρτιση συμπλήρωσης μιας μπαταρίας εκκίνησης.

Η μονάδα Skylla-IP44 (3) διαθέτει 3 απομονωμένες εξόδους. Όλες οι έξοδοι μπορούν να παρέχουν την πλήρη τιμή του ονομαστικού ρεύματος εξόδου.

μοντέλα: 12V/60A & 24V/30A

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου