Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Skylla-IP44

12V/60A & 24V/30A

Φορτιστές

The Skylla-IP44 (1+1) features 2 isolated outputs. The second output, limited to approximately 3A and with a slightly lower output voltage, is intended to top up a starter battery.

The Skylla-IP44 (3) features 3 isolated outputs. All outputs can supply the full rated output current.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία