Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Skylla-IP44

Η μονάδα Skylla-IP44 (1+1) διαθέτει 2 απομονωμένες εξόδους. Η δεύτερη έξοδος, η οποία περιορίζεται σε περίπου 3 A και με ελαφρά χαμηλότερη τάση εξόδου, προορίζεται για φόρτιση συμπλήρωσης μιας μπαταρίας εκκίνησης.

Η μονάδα Skylla-IP44 (3) διαθέτει 3 απομονωμένες εξόδους. Όλες οι έξοδοι μπορούν να παρέχουν την πλήρη τιμή του ονομαστικού ρεύματος εξόδου.

μοντέλα: 12V/60A & 24V/30A

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου