Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Σφιγκτήρας Σύνδεσης

Καλώδια

Ο σφιγκτήρας σύνδεσης με ασφάλεια είναι αξεσουάρ για τον Blue Power IP65 Φορτιστή με DC φις.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία

Περισσότερες πληροφορίες