Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Ελεγκτής Μπαταρίας VE.Net
Ο ελεγκτής μπαταρίας VE.Net (VBC) είναι μια συσκευή που επιτηρεί την κατάσταση της μπαταρίας σας. Μετρά συνεχώς την τάση μπαταρίας, το ρεύμα μπαταρίας και τη θερμοκρασία μπαταρίας, και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας σας.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου