Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

The VE.Net Battery Controller (VBC) is a device that monitors your battery status. It constantly measures the battery voltage, battery current, and battery temperature, and uses this information to calculate the state of charge of your battery.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία