Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Το Lynx Shunt VE.Net είναι ευφυής παράλληλος αντιστάτης 1000A με θέση για μία ασφάλεια, η ενσωματωμένη διάταξη παρακολούθησης μπαταρίας παρακολουθεί με ακρίβεια την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας σας. Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Blue Power ή τον πίνακα VE.Net για ανάγνωση των πληροφοριών. Τμήμα του αρθρωτού συστήματος διανομής Lynx.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer