Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Ο Σταθεροποιητής μπαταρίας ισοσταθμίζει την κατάσταση φόρτισης των δύο σειρών που έχουν συνδεθεί σε μπαταρίες των 12V ή σε μερικές παράλληλες σειρές συνδεδεμένων μπαταριών.
Όταν η τάση του συστήματος μπαταρίας των 24 V υπερβαίνει τα 27 V, ο σταθεροποιητής μπαταρίας θα λειτουργήσει και θα συγκρίνει τις τάσεις των δύο σειρών μπαταρίας που έχουν συνδεθεί στην μπαταρία. Ο σταθεροποιητής μπαταρίας θα τραβήξει ρεύμα μέχρι 1 Α από την μπαταρία (ή από τις παράλληλα συνδεδεμένες μπαταρίες) με υψηλότερη τάση. Η διαφορά ρεύματος φόρτισης που θα δημιουργηθεί θα διασφαλίσει ότι όλες οι μπαταρίες θα συγκληθούν στην ίδια κατάστασης φόρτισης. 

Εάν χρειαστεί, πολλοί σταθεροποιητές μπορούν να συνδεθούν παράλληλα.
Η μπαταρία Α 48 V μπορεί να σταθεροποιηθεί με τρεις σταθεροποιητές μπαταριών.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου