Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Μπαταρίες OPzS

Μπαταρίες συρροής σωληνοειδούς ελάσματος μακράς διαρκείας
Διάρκεια ζωής: >20 χρόνια στους 20ºC, >10 χρόνια στους 30ºC, >5 χρόνια στους 40ºC. Αναμενόμενη διάρκεια ανακύκλωσης έως 1500 κύκλους με βάθος εκφόρτισης 80%. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 40736, EN 60896 και IEC 896-1. 

Ελάχιστη συντήρηση
Υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας και σε θερμοκρασία 20ºC, πρέπει να προστίθεται αποσταγμένο νερό κάθε 2 – 3 χρόνια.  

Μπαταρίες ξηρής φόρτισης ή έτοιμες για χρήση µε στερεό ηλεκτρολύτη 
Οι μπαταρίες διατίθενται με πλήρωση ηλεκτρολύτη ή με ξηρή φόρτιση (για μακροπρόθεσμη αποθήκευση, μεταφορά σε κοντέινερ ή από αέρος). Οι μπαταρίες ξηρής φόρτισης πρέπει να πληρούνται με διάλυμα θειικού οξέως (πυκνότητας 1,24kg/l στους 20ºC). Ο ηλεκτρολύτης μπορεί να είναι πιο ανθεκτικός σε ψυχρά και λιγότερο ανθεκτικός σε ζεστά κλίματα.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου