Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Ziehl Voltage and Frequency Relay SPI1021

Εξαρτήματα

Voltage- and Frequency-Relay with integrated Vector-Shift-Relay Grid- and Plant Protection.

For more information, we refer you to the datasheet and certificates below which are available to download. Or visit www.ziehl.de and look for the SPI1021 under the Mains monitoring group.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία