Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Wireless AC sensor - single phase - max 25A

Εξαρτήματα

The Wireless AC sensors are used to measure and calculate PV Inverter current (A), voltage (V), power (W) and energy (kWh), and will show it on a Color Control GX and the VRM Portal. An installation will have one gateway and one sensor per phase. The gateway connects to the Color Control via Ethernet and is the DECT hub for the sensors.

As an alternative, see also the AC Current Sensor.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία