Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Οι ασύρματοι αισθητήρες AC χρησιμοποιούνται για μέτρηση και υπολογισμό σε Φ/Β αντιστροφείς παραμέτρων όπως ρεύμα (A), τάση (V), ισχύς (W) και ενέργεια (kWh), και παρουσίαση των δεδομένων σε συσκευή Color Control GX και στο VRM Portal. Μια εγκατάσταση θα έχει μια πύλη και έναν αισθητήρα ανά φάση. Η πύλη συνδέεται στο Color Control μέσω Ethernet και είναι ο διανομέας DECT για τους αισθητήρες. Ως εναλλακτική επιλογή, δείτε και τον Αισθητήρα ρεύματος AC.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου