Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Διασύνδεση VE.Direct προς VE.CAN

Το καλώδιο διασύνδεσης VE.Direct προς VE.CAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τις πληροφορίες BMV-700 διαθέσιμες σε ένα δίκτυο VE.Can. Όπου μπορεί να διαβαστεί από ένα Color Control GX για παράδειγμα.

Περιορισμοί:
• Το καλώδιο διασύνδεσης δεν λειτουργεί με άλλα προϊόντα VE.Direct, όπως Ηλιακούς φορτιστές, αντιστροφείς και ούτε με τον BMV-712 Smart.
• Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα BMV-702 υπάρχει περιορισμένη λειτουργικότητα σε σχέση με τη λειτουργία AUX στο BMV: Όταν χρησιμοποιείται για μέτρηση τάσης μπαταρίας εκκίνησης, αυτή η τάση θα διαβιβάζεται στο δίκτυο VE.Can. Όμως όταν χρησιμοποιείται για μέτρηση θερμοκρασίας και/ή ενδιάμεσης τάσης, αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται στο δίκτυο VE.Can.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: αυτό το καλώδιο διασύνδεσης έχει καταργηθεί. Χρησιμοποιήστε μία GX Συσκευή αντ' αυτού, παρέχει περισσότερες και καλύτερες λειτουργίες. Πιο αναλυτικές πληροφορίες στο NMEA2000 chapter. Και να φροντίσετε να διαβάσετε τον Ναυτικό οδηγό ενσωμάτωσης MFD επίσης.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου