Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Διασύνδεση VE.Direct προς VE.CAN

Το καλώδιο διασύνδεσης VE.Direct προς VE.CAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τις πληροφορίες BMV-700 διαθέσιμες σε ένα δίκτυο VE.Can. Όπου μπορεί να διαβαστεί από ένα Color Control GX για παράδειγμα.

Περιορισμοί:
• Το καλώδιο διασύνδεσης δεν λειτουργεί με άλλα προϊόντα VE.Direct, όπως Ηλιακούς φορτιστές, αντιστροφείς και ούτε με τον BMV-712 Smart.
• Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα BMV-702 υπάρχει περιορισμένη λειτουργικότητα σε σχέση με τη λειτουργία AUX στο BMV: Όταν χρησιμοποιείται για μέτρηση τάσης μπαταρίας εκκίνησης, αυτή η τάση θα διαβιβάζεται στο δίκτυο VE.Can. Όμως όταν χρησιμοποιείται για μέτρηση θερμοκρασίας και/ή ενδιάμεσης τάσης, αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται στο δίκτυο VE.Can.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: αυτό το καλώδιο διασύνδεσης έχει καταργηθεί. Χρησιμοποιήστε μία GX Συσκευή αντ' αυτού, παρέχει περισσότερες και καλύτερες λειτουργίες. Πιο αναλυτικές πληροφορίες στο NMEA2000 chapter. Και να φροντίσετε να διαβάσετε τον Ναυτικό οδηγό ενσωμάτωσης MFD επίσης.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου