Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

VE.Direct to VE.CAN interface

Εξαρτήματα

The VE.Direct to VE.CAN interface cable can be used to make BMV-700 information available on a VE.Can network. Where it can be read by a Color Control GX for example.

 Limitations:

  • The interface cable does not work with other VE.Direct products, such as Solar Chargers, Inverters and also not with the BMV-712 Smart.
  • When used in combination with a BMV-702 there is limited functionality with regards to the AUX function in the BMV: When used to measure starter battery voltage, that voltage will be transmitted to VE.Can. But when used to measure temperature and/or mid-voltage, that data will not be transmitted on the VE.Can network.
Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία